อยากรู้ว่าขุดโคกใหม่ อยากให้น้ำใส ใช้ผักตบชวาใส่น้ำจะใสจริงหรึอเปล่าค่ะ

อยากรู้ว่าขุดโคกใหม่ อยากให้น้ำใส ใช้ผักตบชวาใส่น้ำจะใสจริงหรึอเปล่าค่ะ

2 Likes

ผักตบชะวาช่วยดูดกรองตะกอนในน้ำทำให้น้ำใสขึ้นนะครับ

1 Like

ขอบคุณค่ะ

1 Like