ธาตุอาหารพืชต้องการ หากขาดจะแสดงอาการออกมาตามภาพต่อไปนี้คับ

ธาตุอาหารพืชต้องการ หากขาดจะแสดงอาการออกมาตามภาพต่อไปนี้คับ.

2 Likes