ลักษณะโลกพืช

ลักษณะโลกพืช

ใบเหลืองแบบนี้ ขาดธาตุอาหารหรือเปล่า

ต้นอะไร มีรูปชัดกวา่านี้ไหม