ขอถามหน่อยครับ ขอทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไตรโคโดม่าและสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดนี้หน

ขอถามหน่อยครับ ขอทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไตรโคโดม่าและสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดนี้หน่อย พอดีจะนำไปผสมกับปุ๋ยหมักครับ

3 Likes

เป็นเชื้อที่ใช้ป้องกันพวกราชั้นต่ำ ช่วยป้องกันพวกโรครากเน่าโคนเน่าได้

เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืช ซากสัตว์และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นปฏิปักษ์ ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิดโดยวิธีการเบียดเบียน หรือเป็นปรสิต และแข่งขันหรือแย่งใช้อาหารที่เชื้อโรคต้องการ นอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอร์มายังสามารถผลิตปฏิชีวนะสาร และสารพิษ ตลอดจนน้ำย่อยหรือเอนไซม์สำหรับช่วยละลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคพืช คุณสมบัติพิเศษของเชื้อราไตรโคเดอร์มาคือ สามารถช่วยละลายแร่ธาตุให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช จึงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและชักนำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อเชื้อโรคพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรค

ดินที่มีปัญหาจากเชื้อราสาเหตุโรคพืชในดิน ส้วนมากมักจะมีความอุดมสมบูรณืค่อยข้างต่ำ ดังนั้นเมื่อจะต้องใช้ไตรโคเดอร์ม่าเพื่อไปควบคุมเชื้อสาเหตุในดิน จึงจำเป้นต้องผสมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก เพื่อให้เป้นแหล่งอาหารสำหรับการเจริญเติบโต และ การที่ต้องเพิ่ม รำข้าว เพราะจะเป็นแหล่งของอาหารที่สำคัญไปกระตุ้ให้เกิดการเจริญพัฒนาของเส้นใยเร็วยิ่งขึ้น

สรุป สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคือ ต้องมีเศษซากพืช และอินทรีย์วัตถุ เป็นแหล่งอาศํยและให้รำข้าวเป็นอาหารเสริม

3 Likes

แล้วขอถามหน่อยนะครับ ปุ๋ยหมักต้องpH เท่าไร เชื้อถึงเจริญได้ดีและไม่ตายได้ง่าย

ปุ๋ยหมัก ที่ได้มาตรฐานต้องมีค่า Ph 5.5 - 8.5 เท่าที่เคยทำมา ประเด็นสำคัญคือ ปุ๋ยหมักที่ใช้ต้องย่อยสลายสมบูรณ์ การใส่อยู่ที่ผิวดิน กรรองก้นหลุมที่ลึกเกินไป มีอ๊อกซิเจนน้อย เชื้อจะไม่เจริญ

2 Likes

ขอบคุณที่ให้ความรู้มากนะครับ

แล้วถ้าเราเอามาฉีดพ่นทางใบและราดโคนฆ่าเชื้อจะได้ผลตอบกลับมาดีป่าวผมพึ่งเริ่มใช้เชื้อไตรโคเดอร์มามาหนึ่งเดือนเอง

๑.การใช้ไตรโคเดอร์ม่า พ่นทางใบ เหมาะสำหรับการป้องกัน ถ้าเกิดโรคแล้ว ไม่ค่อยสำเร็จ
๒. การจะราดไตรโคเดอร์ม่าในดิน ถ้าดินนั้นไม่มีอินทรีย์วัตถุไว้ สำหรับให้เชื้อได้อยู่อาศัย เชื้อลงไปก็อาจจะตาย หรืออยู่นิ่งๆไม่เจริญและไม่สร้างเส้นใยมาทำลาย
๓. ถ้าสารละลายไตรโคเดอร์ม่าที่ราดนั้น มีปริมาณเส้นใยน้อย (เพราะเมื่อละลายและกรองมามักมุ่งหวังว่าจะได้สารพิษจากเชื้อรา)การเจริญในดินก็จะน้อย
๔.การใช้ในดิน น่าจะผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก และรำข้าวจะมีประสิทธิภาพ และ ยั่งยืนกว่า

สารไตรโคเดอร์มา เหมาะกับการใช้ทางดินนะครับ เปรียบเทียบเหมือนกับการเลี้ยงปลา ปกติเราเลี้ยงปลาในน้ำ แต่ถ้าเปลี่ยนไปเลี้ยงบนพื้นดิน พี่คิดว่าจะมีโอกาสที่ปลาจะมีชีวิตรอดไหมครับ? หลักการในการเลี้ยงไตรโคเดอร์ม่าก็เหมือนกันครับ