พริกใบหยิกครับเกิดจากอะไรครับแก้ไขอย่างไรดีครับ

พริกใบหยิกครับเกิดจากอะไรครับแก้ไขอย่างไรดีครับ

9 Likes

ลองดูว่ามีเพลี้ยไหม ปกติใบหยิกมักเกิดจากแมลงดูดกินน้ำเลี้ยง

เพลี้ยไฟ ทำลายยอดค่ะ

ตามนี้

1 Like

มดนำเพี้ยมาเลี้ยงในต้นพริกแก้โดยการตัดใบ,ยอดงิกงอ ออกทำลายทิ้ง แล้วพวนดินรอบต้นแล้วลดด้วยรดด้วยน้ำด่างขี้เท่า