ขอคำแนะนำจากพี่ๆที่ทำเกษตรมาก่อน ว่าถ้าเรามีเนื้อที่นาสิบไร่กว่าๆ ควรจะจัดสรรแบ่งการทำเกษตรอย่างไรดีทำอะไรก่อนดีคะ

ขอคำแนะนำจากพี่ๆที่ทำเกษตรมาก่อน ว่าถ้าเรามีเนื้อที่นาสิบไร่กว่าๆ ควรจะจัดสรรแบ่งการทำเกษตรอย่างไรดีทำอะไรก่อนดีคะ