ปรูกทุเรียนจะไส่ปุ๋ยชนิดไหนทุเรียนจะได้โตเร็ว

ปรูกทุเรียนจะไส่ปุ๋ยชนิดไหนทุเรียนจะได้โตเร็ว

2 Likes

ทุเรียนอายุเท่าไหร่ครับ

ทุเรียนปลูกไหม 2เดือน

อยากปลูกทุเรียน แต่ลำพูนจะปลูกได้ไหมค่ะ

คำถามปุ๋ยทุเรียนอะไรให้โตเร็ว ผมว่าไม่ใช่องค์ประกอบเดียว เรื่อ่งของการเตรียมดิน การปรับโครงสร้างและสภาพดิน ต้นพันธ์ุ ปุ๋ย นำ้ การเสริมราก เพียงแต่ปุ๋ยเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอจึงเสนอแนวทางอื่น รวมทั้งปุ๋ยด้วยดังนี้
ในการเลี้ยงทุเรียนเล็กนะครับ คือการเจริญเติบโต ของต้นทุเรียน
1.การเสริมรากทุเรียน ช่วยให้ทุเรียน โตเร็วมากยังกับติดเทอร์โบเลย แหละครับ การทำก็ไม่ยากอะไร เพราะมีรากเพิ่มช่วยกันหาอาหาร อันนี้โตเร็วตลอดแบบถาวร ซึ่งได้แนะนำไปแล้วใน หัวข้อ ปลูกทุเรียนอย่างไรให้ออกลูกเร็ว และแข็งแรง
2.การพรวนดิน ทำให้ดินร่วนโปร่ง รากทุเรียนสามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้ทุเรียนเจริญเติบโตขึ้นอีก
ประมาณ 30 %เลย
3การใส่ปุ๋ย
3.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
3.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 16-16-16+15-0-0อัตรา 1:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7หรือท่านจะใช้สุตรเสมออย่างเดียวเช่น 16-16-16อย่างเดียวก็ได้ ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต