ถ้าจะส่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อตรวจหาสายพันธุ์ สามารถส่งได้ที่ไหนคะ

ถ้าจะส่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อตรวจหาสายพันธุ์ สามารถส่งได้ที่ไหนคะ

3 Likes