ดินปลูกหอมแบ่งควรผสมอะไรบ้าง

ดินปลูกหอมแบ่งควรผสมอะไรบ้าง

ดินร่วน หรือ ร่วนปนทราย ระบายน้ำดี มีอินทรีย์วัตถุสูง หน้าดินลึก
ก่อนปลูกทำการตรวจวิเคราะห์ดินก่อน
1.ดินหลังไถผาน3ตากดินแล้ว
2.ก่อนพรวนใส่ปุ๋ยคอก3-5 ตัน ปุ๋ย15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ แล้วไถผาน 7 พรวนดินให้ละเอียด

1 Like

ใส่ปุ๋ยคอกมูลสัวต์ปรับดินก่อนก็ดี

1 Like

ขอบคุณครับ