ต้นทุเรียนอายุ 1 ปี แตกยอดดี มีท่านใดรู้วิธีป้องกันแมลงไหมครับ อยากใช้เป็นชีวภาพ

ต้นทุเรียนอายุ 1 ปี แตกยอดดี
มีท่านใดรู้วิธีป้องกันแมลงไหมครับ
อยากใช้เป็นชีวภาพ

4 Likes