มดคันไฟ กำจัดไงดีครับ เยอะมากๆ

มดคันไฟ กำจัดไงดีครับ เยอะมากๆ

2 Likes

ฟิโพรนิล อิมิดาคลอพริดคับ

1 Like

ขอบคุณครับ

เนื่องจากมดเป็นสัตว์สังคมมีวรรณะต่างๆ เช่น มดงาน มดทหาร มดนางพญา มดตัวผู้ที่ทำหน้าที่ผสมพันธุ์ การใช้สารเคมีทั่วไปที่ใช้พ่นฆ่ามดทุกชนิดจะเป็นสารแบบถูกตัวตาย เพราะมดใบได้กัดกินหรือดูดกินพืช แต่อาศัยกินมูลน้ำหวานจากเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน หรือกินซากสัตว์ ดังนั้นมดจะตายเฉพาะที่สัมผัสกับสารเคมีเท่านั้น แต่อาจมีสารเคมีที่ออกฤทธิ์ช้าที่มดไม่ตายในทันทีแล้วเดินกลับรังได้ ทำให้มดในรังบางส่วนสัมผัสสารทำให้ตายด้วย เช่น การใช้เหยื่อไฮโดรเมทิลนอน 0.73%วางไว้เป็นจุดๆมดจะเก็บไปที่รังทำให้มดตายเกือบยกรังแต่จะหาซื้อยาก เพราะใช้สำหรับโรงงานขนม หรือไร่สับปะรด ส่วนเหยื่อพิษที่มีขายทั่วไปในบ้านเราจะผสมสารออกฤทธิ์เร็ว เช่น ไซเพอร์เมทรินทำให้มดที่กินเหยื่อตายทันทีไม่สามารถกำจัดมดในรังได้ ส่วนสารที่ใช้พ่นฆ่ามดที่ค่อนข้างดี ได้แก่
-กลุ่ม 1B ไดอะซินอน
-กลุ่ม2B ฟิโพรนิล
-กลุ่ม4A อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม