ข้าวนาปังปลูกทำแปลงในสวน.ใช้ปุ๋ยหมักอย่างเดียวไม่ใช้เคมีเลยเมล็ดจะฟ่อลีบไหมค้ะถามผู้รู้ขอบคุณค่ะ ข้าวไรซ์เบอรี่

ข้าวนาปังปลูกทำแปลงในสวน.ใช้ปุ๋ยหมักอย่างเดียวไม่ใช้เคมีเลยเมล็ดจะฟ่อลีบไหมค้ะถามผู้รู้ขอบคุณค่ะ
ข้าวไรซ์เบอรี่

6 Likes