เพาะมะเขือแล้วรดน้ำทุกวันเป็นสิบวันได้แต่ไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรครับ

เพาะมะเขือแล้วรดน้ำทุกวันเป็นสิบวันได้แต่ไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรครับ

3 Likes

เมล็ดหมดอายุครับ