ไวทออยใช้ยังงัยครับอาจารย์ แล้วควรใช้ตอนไหนครับ

ไวทออยใช้ยังงัยครับอาจารย์ แล้วควรใช้ตอนไหนครับ

5 Likes

หลักการใช้ไวท์ออยล์
1.ใช้เป็นสารกำจัดแมลง ผลงานวิจัยพบว่าไวท์ออย67%EC ใช้อัตรา 50-150ซีซีต่อน้ำ 20ลิตรมีประสิทธิภาพกำจัดแมลงปากดูดหลายชนิด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย แมลงหวี่ขาว ไรแดง
2.ใช้เป็นสารเสริมประสิทธิภาพแทนสารจับใบอัตรา 20-30ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร เสริมฤทธิ์กับสารหลายกลุ่ม เช่น กลุ่ม1 ออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่ม2ฟิโพรนิล กลุ่ม3ไบเฟนทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน กลุ่ม4A อิมิดาโคลพริด ไทอะมีทอกแซม ไดโนทีฟูแรน กลุ่ม 21ทีบูเฟนไพแรด
ดังนั้นสามารถใช้ทั้งแบบเดี่ยวๆเมื่อเริ่มพบการระบาด สลับการสารเคมี และใช้บวกสารเคมีเพื่อลดปัญหาการดื้อยา ใช้ได้กับพืชทุกระยะการเจริญเติบโต ยกเว้นช่วงดอกบานเนื่องจากไวท์ออยล์มีเป็นสารกลุ่มน้ำมันอาจจะเกิดพิษต่อดอก

9 Likes