ตัดยอดแตงโมจะทำให้ได้ผลผลิดลูกโตจริงไหมค่ะ

ตัดยอดแตงโมจะทำให้ได้ผลผลิดลูกโตจริงไหมค่ะ

ปรกติเขาจะไว้ผลไม่เกิน 3 ผล ถ้าหากต้องการผลโต ก็ไว้ผลน้อยลง หลังปลูก 5-7วันตัดแต่งแขนงเหลือแขนง 2-3 แขนงไปทางเดียวกัน ในแต่ละแขนง ประมาณ ข้อที่6จะออกผล ไม่ต้องเอาไว้ ไว้ผล ข้อที่9 หลังติดผลแล้ว เลี้ยงเถาต่อไปตัดเถาห่างจากผล แตงไป3-5 นิ้วทิ้ง

ไว้ลูกน้อย ๆ แบบที่อ.บอกเลยคับ ลูกจะได้ใหญ่ไม่แย่งอาหาร

1 Like