ฝรั่งเป็นอะไรคะแบบนีเ

ฝรั่งเป็นอะไรคะแบบนีเ

17 Likes

โรคแคงเคอร์
สาเหตุ เชื้อรา Pestalotiopsis psidii Pat.

การแพร่ระบาด เชื้อราจากใบแพร่ระบาดเข้าสู่ผลโดยทางตรงหรือเข้าทางแผลที่ผิวผล
แนวทางการจัดการ
๑. พยายามเก็บผลที่เป็นโรคออกจากแปลงปลูกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และตัดแต่งกิ่งที่ใบมีอาการจุดออกด้วย
๒.ถ้าสามารถใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชได้ ควรพ่นด้วยสารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และเพื่อป้องกันการดื้อของเชื้อต่อสารป้องกันกำจัดโรคพืช ควรพ่นสลับหรือผสมกับสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซบ โพรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
ถ้าจะผลิตในระบบอินทรีย์
๑. ต้องเก็บผลที่เป็นโรคออกจากปลงปลูก และตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออกให้หมด
๒. พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่ม คอปเปอร์

8 Likes

ขอบคุณค่ะ รับทราบและปฏิบัติตามค่ะ

1 Like