ระบบรดน้ำอัตโนมัติมีแบบไหนบ้างครับ แต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับ

ระบบรดน้ำอัตโนมัติมีแบบไหนบ้างครับ แต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับ