ต้นพริกใบเหี่ยว ไหม้ สาเหตุและการป้องกันอย่างงไรครับ รบกวนแนะนำด้วยครับ

ต้นพริกใบเหี่ยว ไหม้
สาเหตุและการป้องกันอย่างงไรครับ
รบกวนแนะนำด้วยครับ

6 Likes

ระบบรากมีปันหา แต่ต้นนี้แก่ไม่ทันแล้ว

รบกวนดูอย่างไรครับ ว่าต้นแก่
แนะนำด้วยครับ

ถ้าอยากทราบว่าเหี่ยวด้วยสาเหตุอะไร วิเคราะห์ตามขั้นตอนดังนี้ เพื่อการแก้ไขและป้องกันต้นอื่นๆ
การจำแนกอาการเหี่ยวของ พืชตระกูลพริก มะเขือ (พริก มะเขือเทศ แล มะเขือ)

๑. ดูที่โคนต้นมีเส้นใยสีขาว และ มีเม็ดกลมๆขนาดเท่าเม็ดผักกาด หทั้งขาว จนถึงน้ำตาลเข้ม

เป็นอาการของโรคราเม็ดผักกาด

๒ ถ้าไม่มีอาการตามข้อ๑ ถอนต้นดูที่ราก มีอาการรากปม เนื่องจากไส้เดือนฝอยหรือไม่

๓. ถ้าไม่มีอาการตามข้อ ๒ ใช้มีดเฉือนตามยาวที่บริเเวณโคนต้น ถ้าท่อน้ำท่ออาหาร (ส่วนที่ใกล้ผิวเปลือก) เป็นสีน้ำตาลแดง หรือสีน้ำตาลเข้ม เป็นอาการของโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา ฟิวซาเรี่ยม พร้อมกันนี้สังเกตุดูด้วยว่า ต้นมีอาการต้นกลวง เพราะขาดโบรอนหรือไม่

๔. ถ้าไม่มีอาการตามข้อ ๓ ตัดบริเวณโคนต้น แช่น้ำในภาชนะใส ทิ้งไว้สักครู่ จะมีเมือกสีขาวขุ่นไหลออกมาจากรอยตัดนั้น ซึ่งเป็นเมือกของแบคทีเรียที่เจริญอยู่ในต้นพืชทำให้พืชแสดงอาการเหี่ยว

1 Like

ขอรบกวนสอบถามครับ ที่รากต้นมะละกอมีอาการรากปม เป็นแบบข้อ 2 เราจะแก้ไขยังไงได้บ้างครับ

เป็นอาการของไส้เดือนฝอยรากปม สารสำหรับไส้เดือนฝอยรากปมโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย
แต่ปัจจุบันนี้มีสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มรหัส 7 (ฟลูโอไพแรม) ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อป้องกันกำจัดโรคพืชหลายชนิดในประเทศไทย โดยขึ้นทะเบียนในรูปของสารผสมกับสารฯ ไตรฟล๊อกซี่ สโตรบิน แต่สารฯนี้ในต่างประเทศเป็นสารฯที่ขึ้นทะเบียนสำหรับป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยโดยตรง
ดังนั้้นเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถใช้สารนี้ในอัตราประมาณ ๑.๒๕ มล. ต่อพื้นที่โคนต้น ๑ ตารางเมตร (คำนวณดูว่าที่โคนต้นมีเนื้อที่กี่ตารางเมตร ก็เพิ่มสารนตามสัดส่วน น้ำจะใช้เท่าไหร่ก็ได็) ราดให้ทั่วโคนต้น สามารถควบคุมไส้เดือนฝอยได้ และรากที่ออกมาใหม่จะดีขึ้น

ในการราด ๒ ครั้งห่างกัน ๒ สัปดาห์ และลองแซะรากที่แตกออกมาใหม่ดูว่าดีขึ้นหรือไม่

ถ้าได้ผลอย่างไร กรุณาบอกกล่าวมาเพื่อทราบด้วย

1 Like

ขอบคุณมากครับ