ช่วงทุเรียนติดดอกควรตัดหญ้าหรือเก็บใว้ช่วงหน้าฝน

ช่วงทุเรียนติดดอกควรตัดหญ้าหรือเก็บใว้ช่วงหน้าฝน

1 Like

ตัดได้ครับ ลดการใช้น้ำต้นวัชพืชลง ช่วยให้โปร่งอากาศถ่้ายเทสะดวกไม่เป็นที่สะสมหลบซ่อนของโรคและแมลง

1 Like