มีใครปลูกผักบนสันเขื่อนในก.ท.ม.บ้างไหมครับ

มีใครปลูกผักบนสันเขื่อนในก.ท.ม.บ้างไหมครับ