ทุเรียนแต่ตั้งเป็นเมล็ดถึงออกผลปลูกกี่ปีครับ

ทุเรียนแต่ตั้งเป็นเมล็ดถึงออกผลปลูกกี่ปีครับ

1 Like

ซื้อต้นอ่อนมาปลูกก็ 4-5 ปี เมล็ดอาจนานกว่านั้น

น่าจะประมาณ 4-5 ปีตามคำตอบบนนะ

เมล็ดประมาณ7-8ปี ขึ้นกับพันธ์ุครับ