ไถที่ไว้แล้วว่าจะปลูกทุเรียน ถ้าหว่านถั่วเขียวก่อนแล้วไถกลบดีมั๊ย จะใช้เวลาเท่าไหร่คะ

ไถที่ไว้แล้วว่าจะปลูกทุเรียน ถ้าหว่านถั่วเขียวก่อนแล้วไถกลบดีมั๊ย จะใช้เวลาเท่าไหร่คะ

1 Like

แนะนำปลูกปอเทืองดีกว่า ไถกลบตอนออกดอกจัดๆ แล้วจะปรับปรุงดินได้ดี

1 Like