ช่วงทุเรียนหางแย้ ใช้นากำจัดหนอน เพลี้ย หว่านทางดินช่วยได้ไหมครับ เช่น ไดโนทีฟูแรน ฟิโปรนิล

ช่วงทุเรียนหางแย้ ใช้นากำจัดหนอน เพลี้ย หว่านทางดินช่วยได้ไหมครับ เช่น ไดโนทีฟูแรน ฟิโปรนิล

3 Likes

ฉีดพ่นไปเลยคับ ให้ทางดินอาจจะนานเกินไป หางแย้ฉีดยาได้แล้วคับ

ทุเรียนต้นขนาดใหญ่ใช้สารเคมีทางดิน ไม่สามารถจะดูดซึมขึ้นด้านบนได้ ได้เฉพาะทุเรียนเล็ก และถึงแม้จะขึ้นไปได้ก็ไปก็ไปเฉพาะใบและจุดเจริญ ไม่ไปที่ดอก และผล

1 Like