พืชมันเป็นใบสีเหลืองเกิดจากอะไรครับ

พืชมันเป็นใบสีเหลืองเกิดจากอะไรครับ

พืชอะไรคับ ต้องเห็นรูปครับ เป็นได้ทั้งศัตรูพืช หรือขาดธาตุอาหาร