ช่วงนี้ผักอีนูน เริ่มออกดอกติดลูกบ้างแล้วครับ

ช่วงนี้ผักอีนูน
เริ่มออกดอกติดลูกบ้างแล้วครับ