ด้วงกุหลาบกัดกินทุเรียนทำอย่างไรดีครับ

ด้วงกุหลาบกัดกินทุเรียนทำอย่างไรดีครับ

จับตัวเต็มวัยมาทำลาย ลดการวางไข่ครั้งต่อไปคับ

1 Like

ด้วงกุหลาบ มากินใบพืชตอนกลางคืน ระยะหนอนอยู่ในดินกินรากพืช ต้องพ่นสารตอนเย็นๆหรือกลางคืนโดยใช้สารถูกตัวตายและกินตาย เช่น
กลุ่ม1B ไดอะซินอน โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส ไดเมโทเอต
กลุ่ม2ฟิโพรนิล
กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
กลุ่ม4อะซีทามิพริด อิมิดาโคลพริด
กลุ่ม6อีมาเมกติน

1 Like

ขอบคุณมากคับ