ทุเรียน130ต้นปลูกกล้วยไข่เป็นพืชพี่เลี้ยงได้กี่ต้นครับ

ทุเรียน130ต้นปลูกกล้วยไข่เป็นพืชพี่เลี้ยงได้กี่ต้นครับ

8 Likes

ระวัง ถ้าฝังท่อน้ำ อย่าปลูกไกล้ท่อนะครับ เพราะเวลากล้วยแตกหน่อ มันจะดันจนท่อแตก

1 Like

ถ้าปลูก8X8เมตร ประมารณ 3120 ต้น

X--------X--------X--------X

X--------X--------X--------X
-------------000------------- 000-ทุเรียนระยะ 8x8 เมตร
X--------X--------X--------X

X--------X--------X--------X กล้วยไข่ระยะห่าง 2.5 2.5เมตร

3 Likes