ผมกำลังจะปลูกขนุนและมะม่วง และสวนผสม

ผมกำลังจะปลูกขนุนและมะม่วง​ และสวนผสม

น่าสนใจมากคะ ไม่รู้ต้องเว้นยังไง รอผู้เชี่ยวชาญค่ะ

นนตอนและวิธีการปลูกมะม่วงและขนุน
เงื่อนไขบริเวณที่ปลูก
1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน
2.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3 หรือ ผานระเบิดดานไปเลย แล้วตากดิน 1 เดือนเลย
3.ไถพรวนด้วย ผาน 7 ใสปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่
4.ยกเนินหลังเต่าในที่ราบ สูง 50 เซนติเมตร ร่องกว้าง 3-4 เมตร หรือยกโคกสูง 50 เซนติเมตร แต่ละร่องห่างกัยน 2.5-3เมตร ถ้ายกโคกวงกลมกว้าง 3-4 เมตรสูง 40-50 เซนติเมตร
5. กำหนดระยะปลูกบนเนินหลังเต่า 8X8, 10X10,12X12เมตร
6.การปลูกในหลุม บนเนินหลังเต่า หรือบนโคกที่เตรียมไว้ เพื่อการระบายน้ำดี โดยทำหลุม 50X50X50เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออก จัดคายรากแก้วที่ขดออกหรือตัดปลายเล็กน้อย ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีดด้านข้างถุงออกด้านหนึ่งเอาถุงออก กลบดินจท่วมระดับดินในถุงกล้ามะม่วงและขนุนประมาณ 1 นิ้ว
7.ปักไม้ยึดต้น และทำการพลางแสง
8. ทำการรดยารา ไฟทอปธอรา เนื่องรากกระทบกระเทือน
9.วันรุ่งขึ้นให้น้ำ3 วันติดต่อ จากนั้นเว้นเป็น 3 วันครั้ง ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
10.ป้องกันจัดโรคและแมลงโดยเฉพาะโรคโคนเน่า หว่านเชื้อไตรโคเดอรมาบริเวณโคน
ที่ที่ไม่มีความชื้นตามที่บอกไว้เลิกคิดเลยเสี่ยงต่อการตายสูง
พันธ์ุมะม่วง ได้แก่ น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย ฟ้าลั่น อกร่อง
พันธ์ุขนุน เพชรดำรง ทองประเสริฐ เพชรราชา

สิ่งที่เสนอแนะให้บังคับทรงพุ่มแบบต้นเตี้ย เปิดทรงพุ่มไว้เลยดังรูป

IMG_0568 IMG_0570