คาร์โบซัลแฟน+เฮกซี่ไทอะซอกซ์+คาร์เบนดาซิม ได้หรือไม่ครับ

คาร์โบซัลแฟน+เฮกซี่ไทอะซอกซ์+คาร์เบนดาซิม ได้หรือไม่ครับ

2 Likes

1.ผสมมากชนิดเกิน อาจจะตกตะกอน
2.เกิดพิษต่อพืชแน่นอน เพราะสาร 2ชนิดแรก สูตร EC เป็นยาร้อน

2 Likes