ไม่ตกครับร้อนมากๆๆครับ

ไม่ตกครับร้อนมากๆๆครับ

ปลุกพริกตอนนี้ดีไหมครับ