ช่วงข้าวตากเกษรฉีดพ่น ฮอร์โมนหรือสารเคมี ได้ไหม (ป้องกันโรคข้าว)

ช่วงข้าวตากเกษรฉีดพ่น ฮอร์โมนหรือสารเคมี ได้ไหม (ป้องกันโรคข้าว)

3 Likes

ได้แต่ต้องพ่นขึ้นฟ้าให้ลมพัดละอองปลิวไป

เน้นเช้าๆหรือเย็นก็อดี