พริกเป็นอะไรไม่รู้มีวิธีแก้ไหมครับ

พริกเป็นอะไรไม่รู้มีวิธีแก้ไหมครับ

5 Likes

ขาดธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม
ในช่วงพริกติดดอก ต้องพ่านธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม โบรอน อย่างน้อ่ย ๒ ครั้ง และ ในการพ่นไม่ควรใช้ร่วมกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

1 Like

ขอบคุณครับ