พึ่งเข้ากลุ่มค่ะ ฝากตัวด้วยนะคะ

พึ่งเข้ากลุ่มค่ะ ฝากตัวด้วยนะคะ