การกำจัดแมงอีนนูนกินใบต้นโกโก้มีวิธีอย่างไรบ้างคับ

การกำจัดแมงอีนนูนกินใบต้นโกโก้มีวิธีอย่างไรบ้างคับ

1 Like

1.ส่องไฟ จับตอนกลางคืน
2.พ่นสารตอนเย็นๆหรือกลางคืนด้วยสารถูกตัวตายและกินตาย เช่น
กลุ่ม1Bไดอะซินอน โพรไืโอฟอส โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอน
กลุ่ม2ฟิโพรนิล
กลุ่ม3แลมบ์ดาไซฮาทริน เดลทาเมทริน
กลุ่ม4อะซีทามิพริด อิมิดาโคลพริด
กลุ่ม6อีมาเมกติน

ถ้าไม่เยอะ กลางคืนส่องไฟแล้วจับไปทำลายเลยคับ