พอดีแกะเทปที่พันไว้ตอนเสียบยอดออก จุดขาวๆ ลักษณะแบบนี้ปกติมั้ยคะ?เกิดจากอะไรคะ?

พอดีแกะเทปที่พันไว้ตอนเสียบยอดออก จุดขาวๆ ลักษณะแบบนี้ปกติมั้ยคะ?เกิดจากอะไรคะ?

1 Like