น้ำหมักๆไว้เป็นปี เปิดอีกทีกลิ่นเหม็นน้ำเป็นสีดำ บางถังมีหนอนตาย แก้ไขยังไงครับ

น้ำหมักๆไว้เป็นปี เปิดอีกทีกลิ่นเหม็นน้ำเป็นสีดำ บางถังมีหนอนตาย แก้ไขยังไงครับ

3 Likes

จุลินทรีย์ตายหมดแล้วต้องหมักใหม่ครับ

1 Like

ต้องหมักใหม่แล้วละครับ เชื้อตายหมดแล้ว