อยากทราบว่าเกาลัคจีนถ้าปลูกที่บ้านเราจะติดลูกไหมครับ มีท่านใดปลูกได้ผลบ้างแล้วครับ ขอบคุณครับ

อยากทราบว่าเกาลัคจีนถ้าปลูกที่บ้านเราจะติดลูกไหมครับ มีท่านใดปลูกได้ผลบ้างแล้วครับ ขอบคุณครับ

2 Likes

มีการนำพันธ์ุเกาลัดจีนมาปลูกที่จังหวัดเชียงรายพื้นล่าง เจริญเติบโตทางลำต้นไม่เห็นติดผลเลยเคยมีแต่ดอก
แต่ที่สูงมากๆประมาณ 1300เมตร จากระดับนำ้ทะเลก็เป็นไปได้ เช่นที่สถานีหลวงดอยอ่างขาง ตอยตุงก็ออกดอกติดผลได้
สรุปต้องการอากาศหนาวเย็นจัดในการสร้างตาดอก

1 Like

ขอบคุณครับ กำลังปลูกที่น่านได้3ปีแล้ว คิดว่าจะปลูกเพิ่มคงต้องหยุดก่อนครับ