ขอถามผู้รู้จากผู้ไม่รู้ ว่าปลูกมะเขือเปาะและมะเขือลายในหน้าฝนปลูกอย่ากไหมคับและก็ราคาในหน้าฝนเป็นอย่างไร

ขอถามผู้รู้จากผู้ไม่รู้
ว่าปลูกมะเขือเปาะและมะเขือลายในหน้าฝนปลูกอย่ากไหมคับและก็ราคาในหน้าฝนเป็นอย่างไร

2 Likes

การปลูกมะเขือเปาะและมะเขือลาย ยิ่งดีใหญ่ไม่ต้องให้น้ำมาก ส่วนราคาอาจไม่หวือหวา ยกเว้นช่วงเทศกาล

2 Likes

ถึงกิโลกรัมละ10บาทไหม่คับช่วงหน่าฝน

ช่วงหน้าฝนการปลูกดีครับแต่ส่วนราคาขึ้นอยู่กับแม่ค้าที่รับซื้อครับที่ผมปลูกมะเขื่อรายกับม่วงราคาจะอยู่ที่13-15-20ต่ำสุด10บาทครับ