ขอบคุณครับที่รับเข้ากลุ่ม ผมกำลังจะเรียนรู้การทำเกษตรครับ

ขอบคุณ​ครับที่รับเข้ากลุ่ม
ผมกำลังจะเรียนรู้การทำเกษตรครับ