พริกใบด่างเป็นโรคอะไรครับ

พริกใบด่างเป็นโรคอะไรครับ

2 Likes

เพลี้ยเล่นงาน นำไวรัส เข้า

ใบยาสูบพ่น
หรือซันเจี่ยผสมน้ำพ่น

ขอบคุณครับ

1 Like