มันเกิดจากอะไรครับและต้องใช้ยาอะไรฉีด

มันเกิดจากอะไรครับและต้องใช้ยาอะไรฉีด

2 Likes

เกิดจากตัวหนอนของด้วงหมัดผักที่อาศัยกินรากพืช
ด้วงหมัดผักแถบลาย
1.ใช้สารชาวภัณฑ์เมทาไรเซียมพ่นลงดินเพื่อกำจัดตัวหนอนที่อยู่ในดิน
2. ใช้สารสูตรเม็ด เช่น ฟิโพรนิล0.3%จี หรือไดโนทีฟูแรน1%จี(เว้นช่วงหลังใช้สารอย่างน้อย21วัน
3.พ่นสารแบบป้องกันสารที่มีประสิทธิภาพ
-สารกลุ่ม 1A เบนฟูราคาร์บ20%EC คาร์โบซัลแฟน20%EC
-สารกลุ่ม1B โพรฟีโนฟอส50%EC ไดอะซินอน60%ECไตรคลอร์ฟอน 80%SP ไตรอะโซฟอส40%EC
-สารกลุ่ม2ฟิโพรนิล5%SC
-สารกลุ่ม4A อะซีทามิพริด 20%SP อะซีทามิพริด 2.85%EC อิมิดาโคลพริด 10%SL อิมิดาโคลพริด70%WG
-สารกลุ่ม14คาร์แทป50%SP
-สารกลุ่ม21โทลเฟนไพแรด

ขอบคุณมากครับ