ทุเรียนปลูกได้ 15 วัน เป็นแบบนี้ เป็นโรคอะไร และควรแก้ไขอย่างไรครับ?

ทุเรียนปลูกได้ 15 วัน เป็นแบบนี้ เป็นโรคอะไร และควรแก้ไขอย่างไรครับ?

4 Likes

คงเป็นโรคที่ติดมากับกิ่งพันธุ๋ เป้นโรคใบจุด ที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่ง
ข้อเสนอแนะสำหรับการปลูกใหม่

๑.การเลือกต้นพันธุ์ควรไม่มีอาการผิดปกติบนใบ
๒. พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ที่มีประสิทธิภาพกับเชื้อราบนใบ (แนะนำไว้ด้านล่าง) ที่อาจจะติดมาแต่ยังไม่แสดงอาการ
๓.จุ่มในสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพต่อเชื้อราชั้นต่ำ เพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าเข้าทำลายตั้งแต่เริ่มย้ายกล้า เช่นกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส 21 (ไซยานามิด ) กลุ่มรหัส 22 (อีทาบ๊อกแซม) กลุ่มรหัส 27 (ไซม๊อกซานิล** )กลุ่มรหัส 28 (โพรพาโมคาร์บ ไฮโดรคลอไรด์ ) กลุ่มรหัส 40 (ไดเมโทมอร์ฟ ไอโพรวาลอคาร์บ** วาลิฟินาเลท** แมนดิโพรพามิด**) กลุ่มรหัส 43 (ฟลูโอปิคลอไรด์** ) กลุ่มรหัส 32 (ไฮมิซาโซล) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ฟอสฟอนิก เอซิด ฟอสฟอรัส เอซิด) เป็นต้น

ในกรณีที่เกิดขึ้น
๑.เก็บใบที่เป็นโรคทิ้ง นอกแปลงปลูก
๒.ถ้าจะป้องกันและกำจัดเชื้อที่ตกค้างอยู่บนใบอื่นที่ยังไม่แสดงอาการ อาจจะพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช สักครั้งเดียวก็พอ แล้วติดตามดูการเกิดโรคใหม่ โดยใช้สารกล่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) กลุ่มรหัส 6 ( ไอโซโพรไทโอเลน) กลุ่มรหัส 7 (เฉพาะ ฟลูโอไพแรม) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัส เช่น สารกลุ่มคอปเปอร์ แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

2 Likes