ทดลอง ปลูกทั้ง บนดิน และ บนแปลง

ทดลอง ปลูกทั้ง
บนดิน และ บนแปลง