ทดลองใช้ พ่นหมอกในการให้น้ำต้นอ่อนในถาดเพาะ!

ทดลองใช้ พ่นหมอก
ในการให้น้ำต้นอ่อนในถาดเพาะ !!

3 Likes