ส้มโอ มีหนอนมาเจาะแก้ยังไงครับพึ่งออกผลเป็นปีแรก

ส้มโอ มีหนอนมาเจาะแก้ยังไงครับพึ่งออกผลเป็นปีแรก

5 Likes

ใบยาสูบพ่น

สายเคมีก็ซันเจี่ย

ห่อผลช่วยอยู่คับ แต่ถ้าใช้สารก็ลองพ่นไดอะซินอนคับ

หนอนที่เจาะผลส้มโอมีหนอนฝีดาษส้ม และหนอนผีเสื้อเจาะผล
1.ห่อผล ด้วยถุงตาข่ายตั้งแต่ผล1-2นิ้ว
2.พ่นสารแบบป้องกัน
การใช้สารเคมี
-กลุ่ม 1โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส ไดอะซินอน
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม
-กลุ่ม 6อีมาเมกติน
-กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์
-กลุ่ม15 ลูเฟนนูรอน โนวาลูรอน (ฆ่่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่)
-กลุ่ม 18เมทอกซี่ฟีโนไซด์
-กลุ่ม28คลอแรนทรานิลโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์
-กลุ่มสารผสมสำเร็จรูป กลุ่ม4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
หมายเหตุ หนอนชนิดนี้ไม่ค่อยระบาดรุนแรง ความเสียหายไม่ส่งผลต่อผลผลิต ถ้าไม่มากก็ไม่จำเป็นต้องพ่นสาร

1 Like