ช่วยบอกวิธีจัดการ แมลงวันทองในสวนมะมวง หน่อยครับ

ช่วยบอกวิธีจัดการ แมลงวันทองในสวนมะมวง หน่อยครับ

2 Likes

การป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ในไม้ผล
1.การห่อผลด้วยถุงตาข่าย
2.พ่นเหยื่อพิษสูตรกากน้ำตาล 8ลิตร+น้ำ 100ลิตร+สารเคมีไตรคลอร์ฟอน 80%SP 160กรัม พ่นเป็นจุดๆ ตามสวนหรือตามต้นวัชพืช จะล่อตัวแมลงวันทองมากินเหยื่อพิษเอง
3.พ่นเหยื่อพิษสูตรโปรตีนไฮโดรไลเสต800ซีซี(มีขายแบบสำเร็จรูป)+ยาฆ่าแมลง เช่น มาลาไทออน 160 ซีซี+น้ำ 20ลิตรเป็นจุดๆแมลงวันจะมากินเหยื่อเอง

ลองห่อผลยังครับ น่าจะช่วยได้ครับ ไม่ก็ใช้ฮอรโมนพวกเมทิลยูจินอลล่อครับผม