ดอกระยะนี้ มาพร้อมใบอ่อน มีผลกระทบทำให้ดอกร่วงมั้ยครับ

ดอกระยะนี้ มาพร้อมใบอ่อน มีผลกระทบทำให้ดอกร่วงมั้ยครับ

3 Likes

ทุเรียนกำลังผลัดใบหรือแตกใบอ่อนช่วงทุเรียนระยะออกดอกโอกาสดอกอ่อนจะร่วง เนื่องจากใบทุเรียนมีการดึงอาหารไปใช้ในการพัฒนาใบได้ดีกว่าดอกอ่อน ส่วนใหญ่จะเป็นการแตกใบอ่อนหรือลัดใบอ่อน ใบอ่อนมีพลังในการดึงอาหารไปใช้ได้ดีกว่าดอกอ่อน ทำให้ดอกอ่อนร่วง
การแก้ไข
1.ถ้าใบอ่อนแตกเลยระยะหางปลาหรือใบร่วงไปกือบหมดแล้ว ต้องเร่งให้ใบอ่อนแก่เร็วขึ้นเลี้ยงใบไว้ด้วย และเพิ่มอาหารให้ดอกอ่อนด้วยโดยการพ่นปุ๋ย เกล็ด 0-42-56 หรือ 12-3-4หรือ 0-52-34 อัตรา 500กรัม +แม็กนีเซี่ยม 250มิลลิลิตร เพิ่มน้ำตาลแก่ดอกอ่อน และ เร่งใบอ่อนให้แก่เร็วขึ้น และควรผสมแคลแซี่ยม-โบรอนเพื่อให้ดอกสมบูรณ์ เกสรแข็งแรงผสมติดดี
2.แต่ถ้าใบอ่อนเพิ่งเริ่มแทงหางปลา ต้องยับยั้งการแตกใบอ่อน เพิ่มอาหารให้ดอกอ่อน ปุ๋ยเกล็ด 13-0-46อัตรา 2 กิโลกรัมผสม 0-42-56 อัตรา 50 กรัม ผสม เมพิควอทคลอไรด์ 25%อัตรา 100-150 มิลลิลิตร ผสม แม็กนีเซี่ยม อัตรา 250 มิลลิลิตร ในน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3-5 วันจนกว่าใบจะแก่ ช่วย หยุดยั้งการแตกใบอ่อน เพิ่มน้ำตาลแก่ดอกอ่อนและเร่งใแก่จะช่วยหยุดยั้งการหลุดร่วงของดอกอ่อนได้
ช่วงนี้ควรผสมแคลแซี่ยม-โบรอนเพื่อให้ดอกสมบูรณ์ เกสรแข็งแรงผสมติดดี)
จากภาพเห็นว่าใบร่วงไปแล้วควรดำเนินการตามข้อ 1.

1 Like