แหล่งขายส่งกล้วยหอมทอง จ.แพร่ มีที่ไหนบ้างค่ะ

แหล่งขายส่งกล้วยหอมทอง จ.แพร่ มีที่ไหนบ้างค่ะ