พริกเป็นโรคกุ้งแห้งต้องรักษายังไงครับ?

พริกเป็นโรคกุ้งแห้งต้องรักษายังไงครับ?

11 Likes

ใช้ปุ๋ยเคมีธาตุอาอาหารรอง ควบคู่กับปุ๋ยธาตุอาหารหลักคะ จะช่วยให้ผนังเซลล์สมบูรณ์แข็งแรง ทนต่อโรค และเชื้อราจะเข้าทำลายได้ยากด้วยคะ

2 Likes

จากทั้ง ๒ รูป พริกมี ๒ สาเหตุ
๑. ผลใดที่เมื่อจับดูแล้วมีอาการนิ่มๆเละ หรือบางผลจะมีรูเจาะ จะเป็นผลที่เสียหายจากเข้าทำลายของหนอนแมลงวันผลไม้ ดูแลเรื่องหนอนอย่างต่อเนื่อง สารฯที่มีประสิทธิภาพ ดูจากโพสท์อื่นๆที่มีการตอบไปแล้วเกี่ยวกับหนอนแมลงวันผลไม้ในพริก
๒. ผลที่แห้งขาวเป็นแถบๆ ไม่เละ เป็นอาการผิดผปกติ ที่เกิดจากการขาดธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม บางครั้งก็เรียกกันว่าโรคกุ้งแห้งเทียม ต้องพ่นแคลเซี่ยมโบรอนในระยะทีพริกกติดดอก โดยไม่ควรพ่นรวมกับสรป้องกันกำจัดศัตรูพืช

2 Likes

ขอบคุณครับที่ให้คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์