มะม่วง ขายตลาดไหนดีครับ

มะม่วง ขายตลาดไหนดีครับ

1 Like

เขามีกลุ่มมะม่วงอยู่ที่อุดรธานี กุดบากไฟ หนองวัวซอ เลย ขอนแก่นที่บ้านแฮด นครราชสีมา ที่โป่งตาลองลอง ชัยภูมิ ลองสอบทางเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านช่วยประสานกันให้

4 Likes